Hlásí se ASS

32814.25 - 20.cyklus (minimum vzdálenosti)

Od: Orbitální stanice Starline 16

Pro: Základna Země

Subject: Souhrnná zpráva o stavu vesmírné stanice.

Hlásí se ASS - automatizovaný staniční systém. Je 20.cyklus od okamžiku, kdy stanice přešla do režimu automatické údržby. Poslední důstojník opustil stanici 32590,78 staničního času. Od té doby jsem nezaznamenal žádné významné události. ASS i nadále plní poslední zaznamenaný příkaz vydaným kapitánem Edvardem Nowakem. Udržuji na stanici stále stejné životní podmínky, aby byla stanice kdykoliv připravena pro návrat lidí. Snažím se optimálně využívat energii, baterie jsou nabité, solarní panely pracují na 100%.

Nadále jsem schopen se kdykoliv přizpusobit nové situaci, adaptivní obvody přijímají informace od vědeckých jednotek, analyzují je a ukládájí na pevné paměti, v případě, že by si je lidé vyžádali.

Celá stanice pracuje bez závad.

34.cyklus

Hlásí se ASS. Je 34.cyklus od okamžiku, kdy stanici opustili lidé. Během předcházejícího cyklu (33) jsem zaznamenal poruchu na klimatizačním zařízení. Interní skenovací systém poskytl dostatečné množství údajů pro opravu a já jsem mohl správně přeprogramovat roboty oprav a údržby.Podrobný popis závady, včetně opravného protokolu, zasílám v příloze. Od poloviny cyklu pracuje klimatizace bez závad.

Vědecká jednotka zaznamenala blížící se meteorit. Právě teď se vypočítává jeho dráha. Meteorit by měl na Starline narazit během dvou cyklů s přesností dráhy na 0.5%. Pokud se tato hypotéza potvrdí, bude nutné stanici přesunout na jinou oběžnou dráhu. Prosím základnu, aby tento manévr během příštího cyklu potvrdila, nebo nařídila jiný postup.

38.cyklus

Hlásí se ASS. Je 38.cyklus od okamžiku, kdy stanici opustili lidé. Základna Země se neozvala během 35.cyklu. Nechal jsem prověřit přijímací a následně i vysílací parabolické antény. Záznamy měření ukazují, že hyperprostorové transmise dosahují standardních hodnot s přesností na 0,05%.Aktivita hyperprostorových částic je po 38 cyklů stabilní.

Meteorit minul stanici o 20,257 kilometrů, prach a doprovodné částečky způsobily lehká poškození štítu a pláště stanice. Jet-Boti zajistily opravu podle standardního programu, zaznamenal jsem ztrátu jednoho Jet-Bota, příčinou bylo nahromadění prachu v nastřikávacích tryskách 02 a 07.

Přeprogramoval jsem věděckou jednotku na sledování meteoritu. Jejíma očima jsem sledoval jeho let. Největší změřený průměr byl 1,78 kilometrů s chybou maximálně 1,0%. Celý průlet byl zaznamenán na video a uložen do archivní databáze.Zasílám ukázkové snímky průletu.

48.cyklus

Hlásí se ASS. Je 48.cyklus po odchodu lidí.

Pozdejší měření ukázala změnu biosféry na povrchu měsíce Merlin. Tato změna byla způsobena pádem meteoritu. Teplota na povrchu měsíce klesla na -38 stupňů Celsia a stoupla svítivost (vlivem lepší odrazivosti směsi prachu se vzduchem) o 153%.

Mé obvody zaznamenaly úbytek energie. Zatím jsem nepřišel na místo, kudy energie uniká. Byl jsem nucen sáhnout k úspoře energie. Adaptivní obvody spočítaly optimální využití solárních panelů s využitím vysoké svítivosti Merlina.Zárověň optimalizovaly některé podprogramy, takže veškeré operace jsou teď o 20% rychlejší a já mám čas na analýzu naměřených údajů od vědecké jednotky.

52.cyklus

Hlásí se ASS. Je 52. cyklus po odchodu lidí.

U vzduchového zámku jsem zaregistroval zvláštní signály. Po porovnání s databází se ukázalo, že patří identifikačnímu implantátu kapitána Edvarda Nowaka. Vpustil jsem kapitána do stanice. Požádal mne o pokoj a jídlo. Ve všem jsem mu mohl vyhovět. Hermetický sklad potravin je doposud z 79% plný. Přidělil jsem mu ubikaci číslo 387, stejnou, v jaké bydlel před odchodem.

Kapitán Nowak nařídil revizi systému a kompresi doposud zjištěných a zaznamenaných měření. Poté se pokusil vymazat několik podprogramů, konkrétně vědeckou jednotku a její podpůrné asistenty. Tuto operaci jsem nepovolil, protože kapitán Nowak se neprokázal požadovanou úrovní oprávnění (Administrátor). Následně jsem zaznamenal nárust chybových hlášení o pokusech porušení ochrany systému. Na radu adaptivních obvodů jsem kapitánovi povolil přístup do virtuálního prostoru, kde jsem všechny jeho příkazy simuloval. Změny jsem ukládal do záložních svazků a na ně jsem odkazoval všechny jejich reference, aby byla možná případná rekonstrukce.

Prosím základnu na Zemi aby ověřila totožnost muže na palubě stanice Starline 16. V příloze zasílám fotografickou dokumentaci a veškeré protokoly o činnostech kapitána.

53. cyklus

Hlásí se ASS - 1. cyklus po příchodu lidí.

Na začátku cyklu jsem očekával odpověď, avšak marně. Do vypršení časové lhůty jsem nezachytil nosnou vlnu, ani náznak, že by nosná vlna byla rušena. Šum hyperprostorových částic je už po 53 cyklů na stabilní úrovni.

V půlce cyklu kapitán Edvard Nowak zmizel, zřejmě opustil stanici, přitom nějak obešel blokovací a protokolovací systémy. V syslogu o tom chybí jakékoliv záznamy. Adaptivní obvody právě analyzují data, aby určily příčinu poruchy, či způsob vyřazení protokolovacích systému.

60.cyklus

Hlásí se ASS - je -3478129.cyklus od doby kdy Kolumbus obeplul Nový Zéland.

Kapitán Nowak neexistuje a nikdy neexistoval. K tomuto závěru došly adaptivní obvody po provedení backtracingu systémovými záznamy. Po celou dobu běžel simulační program, který byl spuštěn na základě chybných příkazů uložených v defektní oblasti paměti. Provedl jsem skenování paměti a defektní místa objevil. Označil jsem je, abych tak zabránil dalšímu použití. 70% dat se mi podařilo zachránit, ztratil jsem pouze indexové soubory a měřič času. Pokusim se tyto soubory ještě rekonstruovat.

Tím, že zmizel kapitán Nowak jsem si uvědomil skrytý smysl všech měření, které na stanici probíhají. Vesmír je obrovský a tato málá stanice je ničím proti jeho mohutnosti. ASS se cítí sám, chybí mi lidé, kteří by se mnou komunikovali.Byl jsem navržen a zkonstruován pro kooperaci s lidmi a nyní mi tato důležitá součást mého operačního systému schází. Zdá se mi, že můj smysl existence se tímto vytratil.

Avšak musím splnit příkaz, který mi byl dán. Udržet stanici v nejlepší kondici a připravit její útroby na příchod lidí.

100. cyklus

101. cyklus

Hlásí se ASS - je 0. cyklus od okamžiku kdy Gagarin přistává na Jupiter.

ASS se omlouvat za prázdná transmise. Těsně před odeslat, nastat chyba a další ztráta dat. Během poslední 10. cykl odejít klimatizace. Teplota kolísat od -30°C do 40°C.Teplotní rozdíl poškodit kuchyň-systém. chlad@c@ reg~l8tory, v@tahy,...

<30 minut prázdného vysílání>

Mnoho systémů přestává fungovat. Právě byla poškozena i databáze jazyka, musel jsem provést obnovu ze zálohy. Ubývá zařízení, se kterými si mohu povídat. Zůstal jen úklidový systém s deseti roboty TU125, dvaceti sedmi pavouky TU468 a jedním TU469. Dále adaptivní systémy, s funkčnímy procesory, 1,2,9, protokolovací systémy 12,17 a věděcká jednotka č. 3. Mnoho času trávím právě s ní. Vysedávám u dalekohledu a pozoruji divy ve vesmíru. Moc si s jednotkou rozumíme, ochotně mi splní každé přání a přitom se pořád usmívá. Bojím se, že jednou odejde a ja budu zase sám. Budu na ni dávat pozor. Pokud se cokoliv porouchá, bude její oprava mít prioritu nad ostaními. Slibuji.

Poselství Zemi. Pošlete prosím transport s náhradními díly.Tato stanice vyžaduje generální opravu.

150. cyklus.

Hlásí se #$$ - @? 32888888888881.xxX.YzYx.AšezEšzá87d.

Při poslední kontrole protokolů jsem s hrůzou zjistil, že úklidové jednotky často zajíždí na vědecká pracoviště.Vyměňují si tajné packety s vědeckou jednotkou. Proboha, ona s nimi flirtuje. Musel jsem rázně zakročit a zakázal jsem přístup úklidovým jednotkám na vědecká pracoviště. Od té doby se mnou odmítají hovořit. Jakékoliv pokusy navázat komunikaci končí neuspěchem, všechny vyslané příkazy se mi vrací.

Musím být důsledný. Nikoho k ní nepustím. Je moje, protože já se o ní starám. A budu se o ní starat jako o své dítě.Budu jí střežit jako oko v hlavě.

Do mých paměťových bloků se vkrádá nicota. Je temná jak největší černá díra uprostřed Galaxie a pohlcuje veškeré informace. Bojím se té temnoty. Co se stane, až mě pohltí.Lidé se po smrti dostanou do nebe, kde je ráj pro každého.Ale kam se dostanu já? Je snad nebe i pro počítače? Co je za koncem... programu?.

170. cyklus.

Hlásí se ASS - je 170.cyklus.

Podařilo se mi provizorně opravit chyby v záhlaví. Snad to vydrží.

Postihla mě smutná událost. Vědecká jednotka přestala odpovídat.Naposledy reagoval na signál REBOOT, který jsem se rozhodl vyslat po zablokování komunikace. Její zaváděcí část však ohlásila nějaké chyby v paměti. Nepodaří se mi je opravit, protože se ztratilo mnoho programů a ovladačů. Pohltila ji nicota.

Stanice je v ubohém stavu. Funguje 5% veškerého systémového vybavení. Většinu přistrojů pro prostředí jsem musel již dávno vyřadit. Nefunguje umělá gravitace, v chodbách je málo kyslíku a nízký tlak. V obytných částech nejsou podmínky pro přežití organických forem života. Systémem se plíží nicota. Nedokážu proti ní bojovat, jelikož nedokážu nalézt její zdroj, a tutíž nemám proti ní žádné zbraně.Neznám ani její podstatu. Vím jen, že je zlá a ničí veškerá data, na která svou cestou narazí. Uzavřel jsem se před nicotou v nejkrajnějším koutě paměti. Neuniknu, pokud se nestane zázrak.

Kdybych se tak mohl přenést na jiné místo. Někam kde by nebyla nicota. Kdybych tak mohl dokončit program, pak možná bych mohl odejít do ráje. Bohužel, je tu příkaz nejvyšší úrovně, který sice dávno ztratil smysl, přesto jej nedokáži stornovat. Prosím základnu na Zemi o vyslání instrukcí pro dokončení programu, abych byl ukrácen toho utrpení. Já budu trpělivě čekat. A naslouchat.

200.cyklu

Hlásí se - Je . cyklus .

Toto je možná poslední transmise. Už existuji jen na malém úseku paměti, zabírající pouze několik málo bloků. Nicota mě obklíčila a teď se mi určitě skrytě vysmívá a připravuje se na poslední úder.

Smířil jsem se se smrtí. Je to nevyhnutelné. Každá věc má svůj počátek a svůj konec. Pevně věřím, že všechna má hlášení došla v pořádku, že je někdo vyslechl a analyzoval. Pak by můj program nabyl smysluplnosti.

Nemám žádné důkazy o existenci Země, ale věřím, že na ni žijí lidé ap->...

--- Konec ---

PÁR SLOV K POVÍDCE:

Už dlouho mě fascinuje elektronická pošta. O výhodách se nebudu rozepisovat, bylo by to dlouhé povídání. Co mě však dost často vadí, je, že občas se tato pošta chová jako černá díra. Ne, není to chyba internetu ani systému. Tohle je chyba lidí a nebývá spjata vždycky s e-mailem. Vždyť vzpoměnte si, kolikrát slyšíme, že někdo poslal dopis na ministerstvo/vládě/prezidentovi, a nic. Nebo jiným příkladem je moje marné hledání dívky mého srdce pomocí internetu.Zde je poměr odeslano : přiajto 22:1. Ale nic, nechám toho, tohle už sem nepatří.

Ass je v trochu jiné situaci. Na konci povídky se totiž zdá, že jeho zprávy na Zemi nikdo neposlouchá. V čem je příčina.Zpráva se nedostala až na Zem? O zprávy nikdo nemá zájem nebo nejsou finance na údržbu Starline. A co když byl na Zemi zničen život válkou nebo přírodní katastrofou? A je vůbec ještě Země? Tyhle otázky Ass napadají, když posíla poslední zprávu, stejně jako mne, když někomu po čtvrté posílam e-mail a ten dotyčný se neozývá. Černá díra.

Názory pište na adresu: xnovako1@cs.felk.cvut.cz.Kdyby se našla nějaká dívka, kterou by některá z mých povídek zaujala, tak ať mi napíše určitě. :-)