Daisy s.r.o

D.A.I.S.Y.

V deset večer už bývala dostatečná tma na to, aby mohl začít noční život mladých lidí. Diskotéka na náměstí kp. Bredyše se rozjela v plném proudu a ve vedlejší ulici se rozblikaly reklamy na hru pro náročné: LASER GAME. Ale někteří zůstávali v ulicích aby se mohly bavit, poslouchat a tančit na ploše náměstí do rytmu syntetizátorové hudby a rytmických bubnů a kotlů, do zpěvu RAPových mistrů a hvězd POP-music.

Avšak našly by se vyjímky.

Na odlehlém místě náměstí nestály domy. Ve tmavém místě, kde se nikdo z rozumného důvodu raději nezdržoval, byla stěna z vlněného plechu s tučným nápisem DAISY s.r.o. Tato plechová stěna byla vlastě částí plotu ohraničující velké rozměrné skladiště železného a železobetonového materiálu a podivných kovových monster starých nepoužívaných strojů. Byl dávno zapomenut, firma už dávno neexistovala a po obvodu skladiště visely tabulky „na prodej." Případné nezasvěcené pak odrazovala cedule na každém čtvrtém metru s nápisem „objekt hlídán psy."

Avšak našly by se vyjímky.

Byli dva. Pár. On větší, středně silný, s hnědými vlasy a oči a spíše technický typ. Ona menší, štíhlá s blond vlasy, dlouhé až na ramena, s jiskřivým pohledem a s očima modrýma jako modrá skalice. Byla klukovská dívka a zajímala se o techniku. Jemu bylo sedmnáct, jí o rok a půl méně. On byl její bratr a ona jeho sestra. Nešli z diskotéky a nešli tudy náhodně. A měli k tomu i svoje vybavení a oblek.

David se vydal vlevo ohrady a za nedlouho objevil branku. Visací zámek už dávno někdo zničil a branka byla otevřená. David neotálel, šel na jistotu a Lucie ho vystrašeně následovala.Byl to Davidův nápad vypravit se do Skladiště, avšak ona chtěla jít také. Teď pomalu dostávala strach.

Přelézali panely železobetonu, podlézali kovové konstrukce a monstra a obcházeli bloky papírových krabic, kterých bylo ve Skladišti hodně.

„Tady" zastavil David a posvítil baterkou na zem. Sestra mu pomohla odstranit železný šrot, pod kterým se nalézal poklop David našel v batohu nevelký šroubovák, který mu posloužil jako páčidlo.

„Hlavně potichu," zašeptala Lucie.

„Nemusíš se bát. Sklad je dávno opuštěný a nikdo netuší co v něm všechno je, na povrchu nebo v podzemí."

Dalo mu to hodně práce než poklop povolil a odhalil mu čtverhrannou šachtu se žebříkem. Pomalu a opatrně slezl dolu a Lucka se bázlivě pustila za ním.

„k-sme tady," řekl David, když dopadl na zem. Prohlíželi si baterkami vnitřek. Byla to vetší místnost ze železobetonových panelů, jen protější stěna byla železná. Po obou stranách se tyčily kovové regály uchycené na svislých hliníkových tyčích, na kterých se válelo nesčetné množství roztodivných věcí, měděných, železných, hliníkových, dřevěných, či skleněných, z PVC nebo z jiné umělé hmoty, různé nářadí, přístroje, desky, součástky, dráty nebo přístrojové krabice. Prohlíželi si ty věc, brali je do ruky a zase je vraceli. Některé znali, jiné byly podivné. Do toho šramocení se ozval tlumená rána.

Lucie se tak lekla, že upustila velmi podivnou skleněnou desku, která sloužila asi jako plošný spoj.

Deska se rozpadla na kusy.

Lucie se rychle ohlédla a .... oddychla si.

David se držel za hlavu.

„Něco jsem našel," řekl, když bolest přestala být nesnesitelná.

„Ukaž."

„Vypadá to jako baterka, ale ...". David držel opravdu pozoruhodnou věc. Na malém válci sloužící asi jako držadlo spočívala větší skleněná koule, ve které nebylo vlákno, ale malé desky průsvitné lámající světlo. Jakoby průsvitná krystalická látka. Jako křišťál.

„Proč ta koule není zaprášená?" podivila se Lucie, „Půjč mi tu věc."

Přiblížila se ke kouli a dva centimetry od koule jí poštípal elektrický výboj.

„Au," vykřikla „Je to nabité. -- Statickou elektřinou."

David si opatrně prohlížel kouli. Uviděl uvnitř krystalické desky a teď si všiml i malých zrníček asi ze stejného materiálu. Z jistého úhlu viděl i spoje. Levou rukou se odvážně ke kouli přiblížil.

Dostal ránu.

Nebyla to jedna jiskra.

Mezi koulí a jeho prsty procházel bolestivý výboj a vytvořil elektrický oblouk. Vnitřek koule začal žhnout.

David křičel bolestí a snažil se ruku oddálit.

Lucie křičela zoufalstvím

Vzduch voněl ozónem.

Vrazila silně do svého bratra tak, že David věc upustil. Výboj se přerušil. Instinktivně se chytil za poškozenou dlaň, leč bolest ho minula. Na jeho ruce nezbyla ani památka.

„Podívej," ukázala na podlahu. Věc se nerozbila a stále zvyšovala svou intenzitu světla. Osvítila celý vnitřek podivným fialovým světlem a David zjistil, že díky světlu vidí něco podivného. Byly to dveře vsazené do plechové stěny.Otevřel je. Posvítil baterkou do další místnosti a ... úžas ho přibil k podlaze. Před ním se asi jednu stopu nad zemí vznášel stroj. Byl z části kovový a z části z toho podivného krystalického materiálu. Tvořil jakousi kabinu se dvěma sedadly a na boku na plechu měl jediný nápis

Známý nápis

D.A.I.S.Y.

Přiblížil se ke stroji a pohlédl do kabiny. Nepřekvapilo ho, že přístrojová deska byla plná tlačítek, pák, přepínačů, budíků a popsána nápisy. Uprostřed se ovládací panel zvedal a v něm byla zabudována obrazovka. Opět z téhož průsvitného materiálu.

„Lucko, koukni"

„Davide neměli by ..."

„Pojď a posaď se" přerušil jí.

Prohlíželi si ovládací panel. Většině nápisům nerozuměli, jiné znali z angličtiny jako ENTER, CLEAR, CARRY OUT, ESCAPE a tak. Po dlouhém váhání se David rozhodl stisknou jedno s tlačítek.Neslo nadpis ON-MACH.

„WELCOME ON BOARD," ozval se syntetický hlas, „PLEASE SELECT LANGUAGE"

„Czech" vyřkl David.

A syntetický hlas pokračoval česky: VÍTEJTE V PŘENOSOVÉM MODELU DAISY - 3235

3235? Sérové číslo? Číslo modulu? Nebo rok výroby?

UDEJTE MÍSTO NEBO SOUŘADNICE.

„Pojďme už domů," zatahala ho Lucie za svetr.

„NE!"

SOUŘADNICE JSOU URČENY. Před strojem se zjasnil jiskřivý kruh a stroj rychle kruhem prošel jím jako akrobat hořícím kolem.

Byla to jiná krajina. Jiná planeta. Červená obloha, modré slunce a dva měsíce nastavovali svojí ozářenou tvář. A vpředu se tyčila rozlehlá stavba s nápisem na vratech: DAISY-factory.Vyděšeně si prohlíželi okolí.

„Zpátky!" volal David zoufale na stroj.

NENÍ V SEZNAMU.

„Náměstí kp. Bredyše" zkusila Lucie.

NENÍ V SEZNAMU.

„Jaký je seznam?"

Obrazovka vykreslila úhlednou tabulku:

POČET ZÁZNAMŮ: 1

1. HOME (DOMŮ) ... Polaris / debol colony / 352 / 121 / 025A

KONEC TABULKY

Konec.

Napsal BREDY