Jak se dělají díry do hlavy

Martin Kuciel

Vybrané partie z výslechu agenta xxxxx

Číslo protokolu: xxxxxxxxxxxxbtnrjd

Status: xxxxxxxxxxxx Důvěrné

===Začátek protokolu===

Povězte nám něco o přípravě...

Myslím si, že na setkání s Lidmi II. jsem byl dobře připraven. Strávil jsem předepsaný počet hodin v simulátorech a taky jsem se na ně mnohokrát chodil dívat nejen do zajateckého tábora. Po celých pět měsíců jsem byl intenzivně vzděláván v oblasti lidské neoantropologie, historie a biologie. Ve fyzicko- technických testech jsem dosáhl předepsaného stupně, absolvoval jsem rovněž specializovaný výcvik, bohužel si z něj nic nepamatuji. Jako jediný byl prováděn bez mého vědomí.

Kdy jste se o něm dozvěděl?

V průběhu akce, přesně to bylo 2 hodiny po vniku. Strašně to bolí.

Pomohly vám vaše nově nabyté zkušenosti?

To rozhodně, bez nich bych neměl šanci přežít.

[...]střih

Tehdy, když jste opustil danou lokalitu, uvědomil jste si že tím narušujete všechny klíčové rozkazy?

Ne.

Jak se vám podařilo dostat zpátky? Souvisí s tím nějak vaše zranění?

To opravdu nevím, nepamatuju si, ale je to možné.

Zaznamenal jste na sobě nějaké negativní funkční změny?

Ne.

[...]střih

Máme zprávy o tom, že váš nástupce byl ihned po příjezdu identifikován a zabit. Můžete to vysvětlit?

Ano. Nevěděl jak se dělají díry do hlavy, proto ho hned zabili. Nemohl je následovat v jejich primitivním rituálu, na který nás výcvik nepřipravil. Mám obavu, že ani Organizace nebude připravena.

Z jakého důvodu?

Nikdo to nedokáže podstoupit aniž by přežil.

Vy jste to podstoupil a přežil jste. Tvrdíte, že to není možné.

Ano, za běžných okolností to možné není.

Jak se dělají díry do hlavy?

Takhle....

===Konec protokolu===

To už je opravdu konec. Nikdo se nikdy nedozvěděl jak se ty díry dělají. Onen zapomenutý agent měl skutečně pravdu. Nikdo z lidí to nedokázal podstoupit a Organizace se ztratila. Lidé II. po několika měsících nenávratně zmizeli. S nimi i tajemství děr v hlavě.