Elektra

Zdeněk Rampas

Agam

Po deseti letech se z válečné výpravy vrací král Agam.

V době jeho nepřítomnosti vládla zemi královna Klyt spolu s jeho bratrancem Aigem.Bylo veřejným tajemstvím, že mnohaletá samota pro ni byla příliš těžkou zkouškou a že s Aigem nesdílí pouze trůn, ale i lože.

Období jejich společné vlády však umožnilo zotavení z velkých daní vypsaných pro financování Agamovy výpravy a stavbu jeho válečné flotily. Země prosperovala, obyvatelé byli spokojeni, jen centrální královská moc, když ne upadala, pak alespoň slábla. Na druhé straně při tomto způsobu vlády jí nebylo tolik třeba.

Agam byl slavnostně uvítán; přesto, že věděl o relativistických efektech dlouhých výprav, vnitřně se jen těžko vyrovnával s tím, že jeho druhdy mladičká žena je nyní starší, a asi i zkušenější a moudřejší, než on, pro kterého uběhly dva roky. Z jeho dcerky Elektry vyrostla mladá žena a jeho syn Orest se blížil dospělosti.

Viděl, že pro ostatní se čas nezastavil, zavládly nové volnější mravy, království pod ženskou rukou zjemnělo a kultivovalo se. Místo do vesmíru se investovalo do zkoumání planety a jejiho zlidštění.

Agam usedl na trůn a začal vládnout tak, jak před deseti lety přestal. Jeho reformy, mnohdy návraty k již překonanému narážely na pasivní odpor většiny společnosti, zdálo se mu, že se nikomu se nechce vzít na vědomí, že se po ukončení války a návratu válečníků na domovské planety změnila mocenská struktura galaxie a je třeba opět zbrojit a platit za to.

Těsně před rozhodnou konfrontací Agama s opozicí, v níž na jedné straně hrozila občanská válka a na druhé králova vojenská diktatura, situaci vyřešil palácový převrat v němž se moci ujal Aigos.

Agam byl zavražděn, což vyvolalo při jeho neoblíbenosti nečekané pobouření. Část šlechty se rozpoměla na své povinosti vůči panovníkovi a vytáhla do boje proti samozvanci.

Když se vypořádal se vzpourou, zavedl Aigos, aby udržel svou moc, většinu opatření, ke kterým se chystal Agam, a v lecčem šel i dál.

V zemi nastala vláda strachu.

Klyt

Klyt byla "moderní" žena se smyslem pro krásu a životní harmonii, v mládí doufala, že ji královský úděl umožní život podle vlastních ideálů, když zjistila, že je toho naopak největší překážkou, změnila raději království než sebe.

Brzy po Agamově odletu pocítila, že děti a čekání na Agama nemůže být náplní jejiho života. Ani panování a rozsáhlé reformy a zlepšování života lidu jí nestačilo k uspokojení.Aigos jí v ničem nebránil, přijal její linii a v mnohém jí pomáhal a inspiroval. Tehdy se do něho zamilovala.

Když se Agam vrátil, stála Klyt před volbou dalšího života s Aigem za cenu občanské války nebo návratu k manželovi.

Vášeň k Aigovi za deset let ztratila na žáru a do popředí se dostala její snaha zachovat za Agamovy vlády to, o čem se domnívala, že bylo za jejího panování dobré.

Elektra

nemilovala matku a idealizovala si nepřítomného otce, od jehož návratu podvědomě očekávala nějaký zlom ve svém životě.

Agamův návrat byl pro Elektru zklamáním, dráždilo ji jeho staromilství (při svém smyslu pro čest a pravdu nedohlédala, že to, co považuje za normu, je do značné míry dílem její matky), a pragmatismus, s kterým Agam přešel nevěru manželky a zradu bratrance.Svou antipatii vůči Klyt a Aigovi přenesla i na jejich způsob vlády po převratu. Chráněna svým původem vystupovala proti tyranii, pomáhala postiženým a jejich rodinám. Občas ji napadlo, zda tím, že zmírňuje nejhorší křivdy a činí tak život snesitelnějším, nenapomáhá vládě teroru. Nemohla však nepomáhat.

Ještě roky po převratu se jí vracel sen o oné osudné noci.

Po večeři v rodiném kruhu, z které byl Agam odvolán do vládní části paláce, odešla do svých pokojů, kde na ni již čekal její tajný milenec. Když pozdě v noci zaslechli hluk za dveřmi, vstala Elektra, aby zjistila co se děje. Někdo rozrazil dveře, čísi ruce ji zezadu držely, skupina gardistů vběhla do ložnice a jejich velitel probodl Elektřina milence dřív, než ten mohl sáhnout po své zbrani. Když se Elektra vzpamatovala, ležela odhozená v jeho krvi a on již nedýchal.

Bloudila palácem plným šílenců s meči v rukou, viděla, jak z králova kabinetu vynášejí zabalené Agamovo tělo, potkala svou matku, očividně stejně překvapenou a bezradnou jako byla sama. Ukryla se za tajnými dvířky, které objevili s Orestem jako děti. Šla chodbou, v které se od jejich dětských let nic změnilo. Vešla do deset let neužívaných pokojů krále Agama. Když za ní zapadla dvířka, zjistila, že v pokoji není sama. Zády k ní stál obrovitý muž v královském plášti. Poslepu se snažila nahmatat pružinu dvířek, ale muž se otočil a pohlédl na ni.

V tuto chvíli se vždy probouzela.

Jednou se ale na muže vrhla, neznámý se k ní otočil a ona spatřila Agama.

Agam - pokračování

Převrat ve skutečnosti provedl on. Předešel, či si myslel, že předchází Aiga a zlikvidoval ho spolu s částí svých lidí, kteří dost nepodporovali jeho kurs. Využil toho, že je o deset let mladší a málokdo si ho pamatuje. Navíc vykazoval s Aigem jistou rodovou podobu; jiný střih vousů a trochu šedin je činily z větší vzdálenosti nerozeznatelné.

O tomto spiknutí věděl pouze Taleios, kterého ještě před odletem umístil Agam do Aigovi gardy. Ta provedla převrat, Tal sám zabil Aiga, s tím, že jde o Agama, a dal pobít i další dvořany, kteří mohli poznat záměnu. Vedle toho myslel i na své zájmy, tu noc dal zabít v Elektřině ložnici jejího milence.

Agam se pak dal poznat pouze Klyt a později ke své škodě i Elektře. Ta mu nedala příliš času aby toho mohl litovat.

Elektra - pokračování

Elektra zpočátku nenáviděla falešného Aiga za vraždu otce a pak i za rozpoutaný teror.

Když se dověděla pravdu, teror neodpustila a vinila otce z vraždy svého milence. Její vztah k vysněnému otci zavražděnému Aigem se dostal do konfliktu se vztahem k reálnému člověku, jehož neznala, který zavraždil její lásku a byl jakousi shodou okolností jejím otcem. Mezi nimi musela volit a paradoxně Agama začala nenávidět i za to, že ji před tuto volbu postavil. To ji potom, co ho zabila a nechala jeho tělo zneuctít jako by vskutku šlo o tyrana Aiga, poněkud sblížilo s matkou, ale již nikdy nenavázali pouto porozumění.

CopyRight © IKARIE