Pravdivý příběh

Jiří Brožek

Kanton Sybok, představitel Vysoké rady Fungie šel halou Rady směrem ke své kanceláři.

„Kantone Syboku!" rozlehlo se halou zvolání jednoho z poslů, kteří právě vběhli do budovy.

„Co se děje?" otázal se Sybok, když se udýchaný posel zastavil vedle něj.

„Už to začalo, pane. Konec světa je tady!"

„Co blázníte, člověče? Jaký konec světa?"

„Hlídky na okraji zaznamenaly otřesy, bortí se tam stavby, je jen otázkou času, kdy se to dostane do Fungipolisu. A spojaři hlásí, že ztratili spojení s Fungií B 250ks a F 150ks."

„Není to jen zase nějaké cvičení?" otázal se Sybok, který už po svých zkušenostech z předchozích let takovým zprávám příliš nedůvěřoval. Navíc se pravidelně stávalo, že některý z okolních světů zmizel. Někdy se vrátil v pořádku, jindy byl nahrazen jiným, prostým obyvatelstva.

„Není, pane," odpověděl stále ještě zadýchaný posel.

„Co obranné složky?"

„Do atmosféry byly vypuštěny tři cisterny obranných plynů."

„A co spóry?" otázal se Sybok.

„Byly uschovány, pane. Všichni se modlí, aby přežily alespoň ony."

Hala se otřásla. Sybok zachytil jedno ze svých vláken o sloup, aby udržel stabilitu.

„Už je to tady." zašeptal posel, který se zachytil o výstupek na stěně.

Otřesy ustaly, ale zpoza stěn zněly podivné zvuky a začalo se rychle stmívat. Sybok se rozběhl k oknu. To co spatřil, mu vyrazilo dech ­ z oblohy se velkou rychlostí snášel obrovský černošedý předmět. Pak se ozvala rána a hala Vysoké rady, posel i Kanton Sybok už nebyli.

* * *

Autor s obrovským zadostiučiněním dupnul na plesnivou krabici, kterou před malou chvílí vynesl před klubovnu. Konečně hotovo, pomyslel si.

* * *

Dne 15. listopadu, L. P. 1997, byla při úklidu klubovny SF klubu Avalon v Chotěboři zničena slibně se rozvíjející civilizace plísní. Čest její památce.

© 1998 Zbraně Avalonu

** Amber Stories ver. 1.1 **