Královna Terrestrie

Karel Havránek

V době, kdy bylo naší říši nejhůř, dokončily Vojenské loděnice jednu z nejlepších a největších válečných lodí všech dob. Dokončily loď, kterou poté námořníci pojmenovali jako „Královna Terrestrie". Toto plavidlo se stalo nejmodernějším v celé flotile. Disponovalo nejvýkonnějšími počítači, zbraňovými systémy a silovými poli a mělo baterie s největšími kapacitami, které vydržely 8 hodin nejtěžšího boje, přičemž udržovaly ochranné pole na stálé výši. Ale jelikož byla lod' tak obrovská, potřebovala i přes všechny silové a zbraňové systémy ochránce. Pro tyto účely vznikly dva bitevní čluny nazvané Skat a Scheat, které byly určeny pro boj s nebezpečím vlajkové lodi a konstruktéři je vybavili silnými systémy zbraní s možností co nejefektivnějšího využití jejich kombinací. Takováto plavidla se používala proto, aby ochraňovala velká neohrabaná plavidla před sebevražednými nálety ormilánských lodí, před kterými nedokázali uchránit ani silová pole.

Na svou první plavbu se Královna Terrestrie vydala několik dní po uvedení do provozu. Vydala se na cestu do nejvíce napjaté oblasti, kde naše jednotky bojovaly s posledním zapřením. Když dorazila, tamnější jednotky začaly bojovat s takovou vervou, že během dvou dnů získaly své ztracené pozice zpět. Zpráva o tom se rozlétla po všech frontách a všude měla pozitivní účinek. Zaznamenali jsme oživení bojů a první územní zisky. Velení vidinou skončení dlouhotrvající války rozhodlo, aby Královna spolu se svým rojem dvou bojových člunů zaútočila na nepřátelské základny na druhé straně fronty.

Prvním úspěchem Královny bylo proražení obranné linie Ormilanů, kteří ztratili čtyři (!) plavidla. Zároveň hned po proražení zaútočila na první dvě nepřátelské základny. Ormilané překvapeni, že na ně útočí neznámá lod', nevěděli, co dělat. Během chvilky jejich základny explodovaly. Při útoku na třetí základnu se Ormilané již připravili, ale i přes jejich snahu skončili jako ti předchozí. Královna neměla skoro žádný šrám z těchto bojů. Naše územní zisky se zvětšovaly den co den. Sebevědomí nejen posádek se zvětšovalo a všichni věřili, že dlouhotrvající válka již skončí. Euforie nemohla trvat dlouho. Zatímco my jsme se radovali z blízkého vítězství, Ormilané připravovali zničení našeho vlajkového plavidla. Výzvědné čluny hlásily blížící se početné nepřátele, ale ti byli pořád ještě daleko, aby ohrozili nejmocnější loď obou stran.

Zatímco Královna pro nás získávala prostor, naše flotila se vzpamatovávala z předchozích vyčerpávajících bojů. Lodě se opravovaly, modernizovaly a stavěly se nové, aby nahradily a posílily ty staré a zničené. Jen díky Královně šlo vše toto provést, poněvadž během války se musela plavidla opravovat narychlo na základnách a opravy nebyly tak kvalitní, jako při generálkách či modernizacích. Během čtyř týdnů flotila zaujala opět své pozice získané vlajkovou lodí, aby se připravila na další boje s Ormilany.

Během doby, co se naše flotila vzpamatovávala, Královna Terrestrie pokračovala spolu se Skatem a Scheatem ve vítězných taženích. Poprvé od začátku války jsme měli takové zisky. Dokonce se jim podařil jeden husarský kousek, kdy zaútočily na základnu obíhající kolem měsíce Spon a Ormilánská posádka natolik zpanikařila, že vzala nohy na ramena a co nejdřív utekla. Získali jsme tak sice poničenou, ale dochovanou základnu, jež se pak stala naším opěrným bodem v příštích bojích. Naší královně s výpomocí doprovodných člunů, které hrály také důležitou roli, se podařilo zničit neskutečných osmnáct nepřátelských plavidel a pět základen během pěti týdnů! Postoupili jsme o 80 světelných let krychlových, což byl náš nejlepší dosavadní výsledek. Ormilánská obrana byla rozdrcena, ale mi věděli, že to nic neznamená, jelikož hlavní ormilánské síly se skrývají hluboko ve své říši. Stejně tak jsme tušili, že konec naší Královny se nezadržitelně blíží. Čím více se Královna ponořovala do nepřátelského území, tím rychleji se za ní zavírala past. Ze všech stran se k ní blížila ormilánská plavidla, aby ukončila svou noční můru. Na pomoc jim vyrazily dva těžké křižníky a pět korvet. Dvě korvety se odpoutaly a letěli napřed, aby jim stačili pomoci. Tak moc působila Královna na všechny posádky, které ji měly za opravdovou královnu. Její posádka se připravovala na poslední boj, vidouce, že již není úniku. Šlo pouze o to, kolik nepřátel vezmou sebou. Nejbližší posily byly ještě pořád daleko, než aby pomohly. Jako první z nepřátelských plavidel se ukázal těžký křižník Drowd spolu se dvěma korvetami. Zaútočily na Královnu naráz a okamžitě začala oboustranná palba. Zatímco se Královna úspěšně bránila, Skat a Scheat vyčkávali na svou chvíli. Ta přicházela vždy, když silové pole nepřátel zesláblo nebo aby vypomohli Královně, což nebylo zatím nikdy zapotřebí. Nyní zaútočili na jednu z korvet, jejíž ochrana slábla. Během pěti minut dostala smrtící zásah a detonovala. Naneštěstí se objevily další tři nepřátelská plavidla. Taktika musela být změněna. Nyní zaútočili Skat a Scheat na nově příchozí, aby odvedli pozornost od Královny, která ještě pořád sváděla boj s oběma předchozími nepřáteli. Oba čluny se vyhýbaly vypáleným raketám a střelám. Rychlost a obratnost jsou jejich výhodou. Mezitím vybouchla další z korvet útočící na Královnu. Královna, teď už trochu poškozena několika zásahy raket, měla před sebou ještě jeden křižník, jež ji nepřestával bombardovat laserovými střelami. Další a další nepřátelé se objevovali, ale všechny tři plavidla se neustále držela a kladla tuhý odpor nájezdníkům. Tentokrát se podařilo zničit Skatemu jednu loď a již tu byly další dvě. Bitva už trvala půl pozemského dne a přesto nebyla rozhodnuta. Ještě jednu loď se podařilo Královně zničit, a pak nikým nepozorován se ke Královně Terrestrie přiblížil ormilánský bitevní člun, jenž ukončil život této mocné lodě. Obě plavidla při nárazu explodovala a rozprskla se jako vybuchující rachejtle. V posádkách obou člunů se objevilo zděšení, když uviděly vybuchovat svou královnu. Obě posádky teď bojovaly, aby pomstily její smrt a jeden úspěch měly, ale pak začala docházet energie a byl čas ustoupit. Oba čluny měly motory na plný výkon a přesto neuchránily Scheata od smrtícího zásahu vypálenou raketou. Pouze bitevní člun Skat se zachránil z té slavné trojky. Obě korvety, které pluly napřed na pomoc, připluly o hodinu později a našly jen trosky. Smrt zde našlo 283 lidi. Podle záznamů se bitvy O Královnu Terrestrie zúčastnilo 15 válečných křižníků a korvet Ormilánské Flotily. Celá skupinka s Královnou Terrestrie pak vešla do dějin, jako nejpůsobivější a nejvýkonnější jednotka Terrestrijských Hvězdných Sil ve válce proti Ormilanům.

Žádné jiné plavidlo na lidi nezapůsobilo tak, jako Královna Terrestrie. Na Zemi ji poté byl vystavěn pomník s nápisem: Tento pomník byl vystavěn na památku všem padlým na Královně Terrestrie a Scheatu, kteří pomohli naší milované vlasti v dobách nejhorších proti Ormilánské říši. Jejich památka je věčná.

Vznikla o ní také jedna nepříliš povedená báseň, která ji ale přesně vystihovala.

Byla překrásná a mocná,

když lidé za ní šli,

aby viděli každého rána

a měli ve spaní klid.

Ona bojovala za ně v dálkách

a přinášela jim radost,

kterou potřebovali v těch dobách,

kdy útočila cizí moc.

Pak jednou bitva o ni,

bojovala statečně,

dva bratři pomáhali ji,

v našich srdcích zůstane věčně.

Pak na památku pomník postaven

a její život pochválen.

© 1998 Zbraně Avalonu

** Amber Stories ver. 1.1 **