Victoria - the second week

15-21. 12. 2007

 

 click! Během týdne jsem se domluvil s programátorem Samem a sekretářkou Cat (zkrácenina z Catarina), že bysme mohli v sobotu zajít do centra Victorie. Ještě jsem tam předtím nebyl, protože bydlím i pracuju na okraji města. Cat je místní a provedla nás přístavem, centrem a putykama. Sam je původem z Mexico City a přijel sem za svou místní přítelkyní Mikko, se kterou se poznali před více než rokem při její návštěvě v Mexiku.

V neděli jsem kocovinu ze sobotní noci léčil procházkou rezidenční čtvrtí rozkládající se kolem pobřeží Cordova Bay.
 

I met a programmer Sam and an office manager Cat (from Catarina) during the week and we realized we'd like to go to the Victoria downtown together. I had not been there before because I live and work in the suburb. Cat is born and raised here and she guided us thru the city port, downtown and pubs. Sam is originally from Mexico City and he came here to be with his local girlfriend Mikko. They met more than a year ago when she visited Mexico.

On Sunday I was recovering from the hangover. I went for a walk thru the residential area along the sea at Cordova Bay.


 Sobota v centru Victorie. Brána místního Chinatownu.##On Saturday in the Victoria downtown. The Chinatown Gate. Centrální zvedací most.##The central lifting bridge. Pohled na západní část města.##A view at the western part of the city. Centrální přístav s leteckým terminálem.##The central harbour with the air terminal. Pohled na západní nábřeží.##A view at the western bank. Marina. Letecký terminál.##The air terminal. Letadlo zepředu.##The front view of the plane. Sam, Mikko, Cat a já.##Sam, Mikko, Cat and me. Loď do Port Angeles, WA. V pozadí vládní budovy.##A ship to Port Angeles, WA. Legislative buildings in the background. Mikko, Sam a Cat na parkovišti.##Mikko, Sam and Cat at the parking lot. Všichni čtyři pod velrybou.##All four under the whale. Přístav ještě jednou.##The harbour once again. Vánoční los.##The Christmas elk. Fan Tan Alley v Chinatownu.##Fan Tan Alley in Chinatownu. V Jerryho hospodě. Výzdoba se přídává už po desetiletí.##In the Jerry's pub. Decorations are being added for tens of years. Já s Mikko.##Me and Mikko. Cat přidává naši navštívenku.##Cat adds our business card. Sam s Mikko.##Sam with Mikko. Všichni čtyři.##All four. Cat. Po pátém pivu.##After the fifth beer. Cat fotí naši skupinku.##Cat is taking our picture. Beer rulez. Další lidi.##Other people. Výzdoba.##The decoration. Výzdoba.##The decoration. Strop.##The ceiling. Cat se svým přítelem.##Cat with her boyfriend. Fakt už moc piv.##Too many beers. Čas jít domů.##It's time to go home. Druhý den odpoledne. Procházka obytnou zónou v Cordova Bay.##The next day in the afternoon. A walk thru the residental area at Cordova Bay. Pěkné bydlení.##A really nice liveng here. Pohled z lesa.##A view from the park. Kde je veverka?##Where is the squirrel? Nafukovací megasněhulák.##The inflatable megasnowman. Pacifik, pyčo.##Pacific. Pohled na jih směrem k Seattlu.##A view to the south towards Seattle. Racek.##Seagull. Příboj.##The surf. Až k moři jsem se sejít neodvážil.##Too big waves for me :) Pohodové bydlení.##A really nice living. Na pláži. Pohled na východ.##At the beach. A view towards the east. Každý dům má svůj kus pláže.##Every house has its part of the beach. Některé místní domy jsem fakt nepochopil.##I really do not know what to think about some local houses. Další pláž, pohled na jih.##Another beach, a view towards south. Surfař. Počasí je dobré, vítr fouká a nemrzne.##The surfer. The weather is good, it's not freezing. Rozlučka s mořem.##Good bye to the ocean. Vánoční stromek pro lesní zvířátka plný chutných dobrot.##A Christmas tree for the local wildlife.