Vancouver

22-23. 12. 2007

 

Předvánoční víkend jsem strávil ve Vancouveru, největším kanadském městě na pacifickém pobřeží. click! Centrum města je kromě domorodců zaplaveno také bezdomovci a japonskými turisty. Bezdomovci se sem stahují, protože Vancouver je na jihu Kanady, a proto v něm není taková zima jako ve zbytku země. Lze je zde potkat na téměř každém rohu a téměř všichni žebrají více či méně vynalézavými způsoby o peníze. A většína z nich opravdu bydlí na ulici pod hromadou papíru a dek. Japonští turisti to sem nemají z domova daleko. Příjeli vychutnávat kouzlo největšího křesťanského svátku, vánoc. Vánoce opravdu nyní dominují městu, v každém obchodě a veřejném místě je aspoň jeden stromek, o televizi a rádiu nemluvě. Domorodci jsou jima posedlí až moc na můj vkus...

I spent the weekend before Xmas in Vancouver, the biggest Canadian city at the Pacific coast. The downtown is flooded apart of natives with homeless people and Japanese tourists. Homelesses come here because Vancouver is at the south of Canada and that's why it's not so cold here like in the rest of the country. It's possible to meet them at almost every corner and almost all of them beg for money in more or less inventing ways. And really, most of them live on the street wrapped in paper and other rubbish. It's not too far for Japanese tourists here. They came to enjoy the winter and the biggest Christian holiday, the Christmas. The Xmas really dominates to the city, at every shop or a public place there is at least one Xmas tree.


 Do Vancouveru jsem jel před svítáním a za hustého deště.##I departed to Vancouver before the dawn in a heavy rain. Bus byl plný a tak na zastávce vůbec nezastavil. Nakonec jsem k trajektu přijel tímhle veteránem.##The bus was full. Finally I came to the ferry on this veteran. Trajekt.##My ferry. Na cestě. Ostrovy u Vancouveru #1.##On the way. Vancouver islands #1. Ostrovy u Vancouveru #2. Naše sesterská loď.##Vancouver islands #2. Our sister ship. Trasa trajektu, z jihu na sever.##The ferry path, from the south to the north. Ostrovy u Vancouveru #3.##Vancouver islands #3. Ostrovy u Vancouveru #4.##Vancouver islands #4. Ostrovy u Vancouveru #5.##Vancouver islands #5. Ostrovy u Vancouveru #6.##Vancouver islands #6. Ostrovy u Vancouveru #7.##Vancouver islands #7. Ostrovy u Vancouveru #8. Další sesterská loď.##Vancouver islands #8. Another sister ship. Ostrov za deště.##The island in the rain. Oblačnost se trhá...##Clouds pull to pieces... ... i na druhém boku.##... on the other board as well. I trajekt má svou vánoční výzdobu.##The ferry has its xmas decoration as well. Slunce.##The Sun. V přístavu #1.##In the Tsawwassen port #1. V přístavu #2.##In the Tsawwassen port #2. Ve Vancouveru u mého hostelu - pohled na jih.##In Vancouver near my hostel - a view towards south. Ve Vancouveru u mého hostelu - pohled na sever.##In Vancouver near my hostel - a view towards north. Canada Place. Pohled na přístav.##Canada Place. A view towards the port of Vancouver. Canada Place. Pohled na severní Vancouver.##Canada Place. A view at the Northern Vancouver. Canada Place. Otec se synem pozorují panoramata...##Canada Place. Father and sona are watching paroramas ... ... jo, tyhle. Severní Vancouver.##... yes, this. Northern Vancouver. Pohled zpět na centrum #1.##A look back at the downtown #1. Pohled zpět na centrum #2.##A look back at the downtown #2. Racek.##Seagull. Centrum #1.##Downtown #1. Centrum #2.##Downtown #2. Centrum #3.##Downtown #3. Centrum #4.##Downtown #4. Centrum #5.##Downtown #5. Budoucí nejvyšší mrakodrap ve Vancouveru.##The future tallest skyscraper in Vancouver. Rezidenční čtvrť v cenru vypadá jako české sídliště #1.##The residental area looks like a Czech urban settlement #1. Rezidenční čtvrť v cenru vypadá jako české sídliště #2...##The residental area looks like a Czech urban settlement #1... ... až na ty hobití domečky.##... aparts of some hobbit houses. Opět v centru.##Back in the downtown. Nemocnice svatého Pavla.##St Paul's hospital. Stmívá se.##It's getting dark. Vancouverská megistrála #1.##Granville Street #1. Vancouverská megistrála #2.##Granville Street #2. Vancouver - předměstí.##Vancouver - suburbs. Kousek odsaď bydlím.##I live nearby. Druhý den. Krásná Japonka v dešti.##The next day. A nice Japanese girl in the rain. Nástroj na vykořenění ďábla. (made in USA)##Device to Root out Devil. (made in USA) Volavky.##Herons. Chaloupka.##Cottage. Marina. $1,000,000 yacht. Marina #2. Kachny #1.##Ducks #1. Kachny #2.##Ducks #2. Turistická atrakce.##A turistic attraction. Centrum naposledy.##The downtown for the last time. Severní Vancouver.##Northern Vancouver. Nákladní lodě.##Cargo ships. Kopec žluté síry.##A hill of yellow sulfur. Lions Gate Bridge. Dívka v potápěčském.##Girl in Wetsuit. Vyplašil jsem hejno kachen.##Ducks. Pod mostem.##Under the bridge. Pod mostem #2.##Under the bridge #2. Cesta kolem Stanley Parku.##The path around Stanley Park. Soustavné deště udělaly na nábřeží vodopády.##Waterfalls at the bank. Pohled směrem na otevřené moře.##A view at the open sea. Kořeny.##Roots bloody roots. Ptačí sněm.##Birds. Zpět do civilizace.##Back to the civilisation. Racci hází z výšky škeble na beton, aby se lépe dostali k masu.##Seagulls throw oysters at the concrete to open them. Paní Racková doráží na pana Racka.##Mrs Seagull wants Mr Seagull. Umělá příroda.##Artificial Nature. Most na False Creekem.##The bridge over False Creek. Pod mostem.##Below the bridge. Street art. Granville Bridge. Z tohohle místa jsem včera večer fotil noční město.##From this point I made evening pictures yesterday. Grafitti #1. Grafitti #2. Čas jít domů.##Time to go home.