Edmonton

24-26. 12. 2007

 

Na vánoční ráno jsem se na letišti ve Vancouveru setkal s Ryanem, mým bývalým kolegou. click! Když mi bookoval let, pozval mě, abych strávil vánoce s ním a jeho rodiči v jejich domě v Edmontonu, protože bych to na svátky do Česka nestihl. Na letišti v Edmontonu jsme se setkali s Billem, Ryanovým tátou, který nás odvezl k němu domů, na předměstí Edmontonu. V domě nás přivítaly Shirley, Ryanova máma a Tara, jeho sestra. Den jsem strávil jedením, pitím, povídáním a krátkou procházkou po okolí.

Náš první svátek vánoční je v anglicky mluvících zemích nejdůležitějším dnem v roce. Ráno v rodinách s malými dětmi naděluje dárky Santa Klaus. Protože nejmladší dítě v rodině je Tara, které je hodně přes dvacet, prostě jsme si dárky navzájem předali. Je docela těžké dávat dárky lidem, které člověk zná jen neden den, ale myslím, že nakonec byli všichni spokojení. click! Odpoledne jsme jeli na prohlídku centra Edmontonu, kde Bill pracuje. Večer přišla i Corrie, Tařina nenjlepší kamarádka. Pustili jsme se společně do slavnostní večeře, krocana vyplňujícího celou troubu a spousty dalšího ďobání. Jedno mají české i anglické vánoce spoplečné - přežírání. Když se už do nikoho žádné další jídlo nevlezlo, šli jsme hrát do sklepa ping-pong. Skončili jsme po půlnoci.

Druhý svátek vánoční byl ve znamení běžkování. Zajeli jsme do blízkého běžkařského areálu, kde jsme na lyžích pobíhali pár hodin. Docela mi vyhovovalo, že Edmonton leží v naprosté rovině; nejbližší hory jsou čtyři hodiny jízdy autem daleko. Vyhovovalo proto, že jsem na běžkách stál předtím pouze jedinkrát v životě, na školním lyžáku. A nutno si přiznat, moc slavné to nebylo. Nakonec jsem se s mírně zvlněným terénem popral docela zdatně. Spadl jsem pouze asi dvacetkrát a přestože jsem měl mokrou prdel, dorazil jsem do cíle v první skupině a hlavně vcelku. Večer patřil obvyklému přežírání, tentokrát v místní restauraci. Naši pánskou polovinu velmi zaujalo, když si servírka během podávání jídla vyšpíchla za výstřih trochu bílého vína z karafy. Spát jsme šli poměrně brzy, byli jsme přežraní a utahaní. Mě navíc čekal druhý den ráno let domů, do Londýna.

Bonus:
Ryanovo video natočené roku 2004 v onom běžkařském areálu
 

On the Christmas Eve morning I met Ryan, my former colleague, at the Vancouver airport. click! When he booked my flight, he invited me to spend Christmas with him and his parents in their house in Edmonton, because I'd be too hard for me to make it to Czech for the holidays. After the departure to Edmonton we met his dad Bill who got us a lift to his house at Edmonton suburbs. Shirley, Ryan's mum, and Tara, his sister, invited us there. I filled the day with eating, drinking, talking about Czech and with a short walk around the close neighbourhood.

Because we are too old to believe in Santa Claus (Tara, the youngest of us, is over 25), we just gave presents to each other in the Christmas Day morning. From my point of view, it's a bit hard to give presents to people who you know only one day but I think everyone was happy at the end. click! At the afternoon Bill took us for a visit of the Edmonton downtown where he works. After our return we met Corrie, Tara's best friend. We ate the Christmas supper together - the big turkey filling the whole oven and lots and lots of other food. One shape is the same in both Czech and English Christmas - the overeating. When nobody was able to eat anything more, we went to play ping-pong to the cellar. We finished after the midnight.

The Boxing Day was in the sign of cross-country skiing. We went to a nearby cross-country ski park where we spent on skis few hours. It was a bit tough for me at the beginning because I had been cross-country skiing only once more than ten years ago. But at the end is was not so bad. I fell about twenty times and although I had a pretty soaked ass I came to the finish in the first group and, what's the most important thing, in one piece. At the evening there was overeating, as usually. We went to sleep early, because we were tired after the whole day. And I had a flight back to London the next day.

Bonus:
Ryan's movie filmed in that crosscountry ski areal


 Vánoce. Ranní odlet z Vancouveru.##Christmas Eve. The morning departure from Vancouver. Vancouver z výšky.##Vancouver from the plane. Rocky Mountains. Přistávání v Edmontonu.##Landing in Edmonton. Dům Ryanových rodičů.##Ryan's parent's house. Typický edmontonský domek #1 s obytným přívěsem na předzahrádce.##A typical Edmonton house #1. Typický edmontonský domek #2 s obytným autem na ulici.##A typical Edmonton house #2. Děcka bruslí na zamrzlém jezírku...##Children skate at a frozen lake. ...a bobují na blízkém kopečku.##... and bob on a nearby hill. Vánoční výzdoba. Jenom nevím, proč si ty sněhuláky neuplácají ze sněhu místo aby je kupovali ve Walmartu.##Chrismas decoration. Why they just don't do the snownam from the show but buy it in Walmart? První svátek vánoční. Ryan se svým tátou Billem mě zvali na prohlídku centra Edmontonu, kde Bill pracuje.##Christmas day. Ryan with his dad Bill invited me for a trip to Edmonton downtown where Bill works. Centrum.##The downtown. Zamrzlá řeka.##The frozen river #1. Zamrzlý výletní parník.##A frozen river cruiser. Zamrzlá řeka podruhé.##The frozen river #2. Myslel 
 jsem si, že se všichni bezdomovci odstěhovali přes zimu na jih. Všichni zjevně ne - viz. stan v levém dolním rohu.##I thought
 all homelesses went to the south before the winter started. But all obviously not - see the tent in the left down corner.
  Zamrzlá řeka potřetí.##The frozen river #3. V centru. Fascinují mě názvy ulic - 101A-tá avenue.##Local street names. 101A Avenue. Mrakodrapy v centru.##Downtown skyscrapers. Jdeme k edmontonské radnici.##We are going towards the Edmonton townhall. Před radnicí.##In front of the townhall. Having a lunchbreak. Mrakodrapy v centru.##Downtown skyscrapers. Tenhle domek zapomněli zbořit, tak z něj udělali pamětihodnost a hospodu.##They forgot to build a skyscraper here, so they made a pub of it. Ryan s tátou u Scotia Place.##Ryan with his dad at Scotia Place. Že by nějací bývalí Češí?##Some Czech immigrants? Vánoční večer. Tara (Ryanova sestra, vpravo) se svou nejlepší kamarádkou Corrie. By Ryan.##The 
 Christmas. Tara (Ryan's sister, at right) with her best friend Corrie. By Ryan. Ryan by Ryan. Tara by Tara. Corrie studuje kalendář Dawson City Girls.##Corrie is studying the Dawson City Girls calendar. Vánoční večeře. Bill, Shirley, Tara, Ryan, Corrie, já.##Christmas supper. Bill, Shirley, Tara, Ryan, Corrie and me. Druhý svátek vánoční. Na běžkách. By Ryan.##The crosscountry skiing at the Boxing Day. Tara by Ryan. Občerstvení. By Ryan.##Refreshment break. By Ryan. Já by Ryan.##My by Ryan. Bill. Corrie. Bill se chystá ke sjezdu.##Bill is preparing for the downhil ride. Nikdo není dokonalý.##Nobody's perfect. Vyhíhání kopečku po sjezdu.##Running up the hill after the downhill ride. Corrie se svou máti Sally.##Corrie with her mum Sally. Opekáme chleba.##Bread cooking. Opekáme chleba. By Ryan.##Bread cooking. By Ryan. Zamrzlé jezero.##A frozen lake. Ryan, Tara a Bill si dali ještě jedno běžkové kolečko navíc. By Ryan.##Ryan, Tara and Bill took one more crosscountry lap. By Ryan.